Biuro obsługi inwestycji

Wykonywanie i nadzorowanie w zakresie operacyjnego zarządzania inwestycjami i nieruchomościami oraz kierowanie i zarządzanie powierzonym zasobem mieszkaniowym i infrastrukturą techniczną.

Zarządzanie nieruchomościami

Nadzory budowlane

Usługi projektowe

20 lat

doświadczenia solidnym nadzorowaniu inwestycji i w skutecznym zarządzaniu nieruchomościami

Podstawowe Zakresy Realizowanych Zadań

Firma zajmuje się wykonywaniem i nadzorowaniem wszelkich czynności w zakresie operacyjnego zarządzania inwestycjami i nieruchomościami.
Zajmuje się kierowaniem i zarządzaniem powierzonym zasobem mieszkaniowym i infrastrukturą techniczną.

Zarządzanie nieruchomościami
Zadowolnoych Klientów 99%
Obsługa inwestycji
Zadowolnoych Klientów 96%
Nadzory budowlane
Zadowolnoych Klientów 92%
Kierownictwo budowy
Zadowolnoych Klientów 96%
Doradctwo techniczne
Zadowolnoych Klientów 92%
Projektowanie
Zadowolnoych Klientów 95%
Kosztorysowanie
Zadowolnoych Klientów 97%